Jiaozhou Bay Qingdao Fortress Fall Commemorative Watch Fob/膠州湾青島要塞陪落記念章

Jiaozhou Bay Qingdao Fortress Fall Commemorative 膠州湾青島要塞陪落記念章.jpg
Jiaozhou Bay Qingdao Fortress Fall Commemorative  膠州湾青島要塞陪落記念章.jpgObverse

膠州湾青島要塞陪落記念 - Jiaozhou Bay Qingdao Fortress Fall Commemorative

reverse

大正三年十一月七日 - November 7, 1914
 
  • Tags
    jiaozhou bay qingdao fortress fall badge qingdao fortress fall commemorative watch fob 大正三年十一月七日 膠州湾青島要塞陪落記念章
  • Top