Early Meiji Era 2nd class Rising Sun Order Breast Stars in Hexagon Cases

Rare beasts.
Made and issued before November 19, 1888.

IMG_0661.JPG
IMG_0662.JPG


IMG_0663.JPG


IMG_0664.JPG


IMG_0665.JPG


IMG_0666.JPG


IMG_0667.JPG
 
Breast star of different work.

i-img900x1200-1632137382eigaw421.jpg i-img900x1200-1632137382w0jcjx21.jpg


i-img900x1200-1632137382oincfo21.jpg i-img900x1200-1632137382elad8c21.jpg


i-img900x1200-16321373823aafdy21.jpg i-img900x1200-1632137382t4ij5v21.jpg
 
Another cased set in almost mint condition.

Early Meiji Era 2nd class Rising Sun Order Breast Star.jpg


Case length 12 cm, width 11.5 cm, thickness 5 cm.

Early Meiji Era 2nd class Rising Sun Order Breast Star.jpg


Early Meiji Era 2nd class Rising Sun Order Breast Star.jpg


Early Meiji Era 2nd class Rising Sun Order Breast Star.jpg


Early Meiji Era 2nd class Rising Sun Order Breast Star.jpg


Early Meiji Era 2nd class Rising Sun Order Breast Star.jpg


Early Meiji Era 2nd class Rising  Sun Order Breast Star.jpg
 
Breast star.
Size 90 mm.
Weight 80 g.

Early Meiji Era 2nd class Rising  Sun Order Breast Star.jpg


Early Meiji Era 2nd class Rising Sun Order  Breast Star.jpg


Early Meiji Era 2nd class Rising Sun Order Breast Star.jpg


Early Meiji Era 2nd class Rising Sun Order Breast Star.jpg


Early Meiji Era 2nd class Rising Sun Order Breast Star.jpg
 
 • Tags
  early meiji era 2nd class rising sun order early rising sun order early rising sun order breast star pre-1880 2nd class rising sun order rising sun order rising sun order breast star in hexagon case rising sun orders from meiji era
 • Top